Jedno múdre príslovie hovorí: „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“

Naučiť sa cudzí jazyk  si vyžaduje isté úsilie, snahu, ale oplatí sa to. Môže to potvrdiť každý, kto sa o to pokúsil. Ovládanie cudzieho jazyka nám umožňuje spoznávať  inú kultúru a spoločnosť. Strácame obavy a strach z nepochopenia sa navzájom, obohacujeme svoju osobnosť …

Uverejnené v Články, Top

S programom English One a s anglickým lektorom na hodinách angličtiny

V uplynulom týždni sme na ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí s radosťou a očakávaním privítali na hodine anglického jazyka v 8.A (skupina Mgr. Kováčovej) a v 9. ročníku (skupina Mgr. Kubovej) lektora. Prítomnosť lektora na našej […]

Uverejnené v Články, Top

Rodina bez cigariet IV. ročník

Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet IV. ročník Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2015/2016 ďalší ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet IV. ročník. Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú …

Uverejnené v Články

Rekonštruovaná elektroinštalácia školy v Žiline – Závodí

Vďaka daru Nadačného fondu KIa Motors Slovakia prostredníctvom nadácie Pontis vo výške 20 000 € a vďaka finančným prostriedkom prideleným škole mestom Žilina, ktoré je zriaďovateľom  školy,  sa podarilo v ZŠ s MŠ na Školskej ulici v Žiline – Závodí počas letných prázdnin …

Uverejnené v Články

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Cambridge – mesto múdrosti

Cambridge je historické mesto. Môžete tu stretnúť ľudí z celého sveta. Jedna z najlepších univerzít na svete so svojou skvostnou gotickou architektúrou robí Cambridge jedným z najkrajších miest. V tomto meste, v ktorom  sídli 8 univerzít a vysokých škôl, sme mohli v rámci […]

Uverejnené v Články, Top