Cambridge – mesto múdrosti

Cambridge je historické mesto. Môžete tu stretnúť ľudí z celého sveta.

Jedna z najlepších univerzít na svete so svojou skvostnou gotickou architektúrou robí Cambridge jedným z najkrajších miest. V tomto meste, v ktorom  sídli 8 univerzít a vysokých škôl, sme mohli v rámci realizácie európskeho programu Erasmus+ a projektu našej ZŠ s MŠ Školská 49 s názvom „V medzinárodnom svete sa nestratíme“ absolvovať študijný pobyt. Takmer v rovnakom čase, ale v rôznych jazykových kurzoch, sa tak stretli  štyri učiteľky základnej školy, aby sa obohatili vedomosťami a novými poznatkami z anglického jazyka a mohli ich odovzdať svojim žiakom a kolegom.

Vyučovanie bolo zamerané na všetky oblasti. Zdokonaľovali sme sa  v gramatike, lexikológii, konverzácii, ale hlavným cieľom boli praktické ukážky, ako tvorivo a aktívne pracovať  na vyučovacích hodinách anglického jazyka. V škole dbali na to, aby sa umiestnenie študenta  v jazykovej úrovni po celý čas kurzu prispôsobovalo jeho potrebám,“ povedala po absolvovaní dvojtýždňového kurzu Viera Bučková.

Samé sme sa na chvíľu stali pracovitými študentkami, aby sme si vyskúšali pozíciu našich žiakov. Workshopy boli zamerané na zážitkové učenie, TPR, CLIL a iné aktivizujúce metódy. Načerpali sme vedomosti nielen od našich lektorov a lektoriek, ale aj od našich spolužiakov z rôznych končín sveta – z Číny, Poľska, Maďarska, Španielska, Talianska, Slovinska i z Brazílie,“ skonštatovala Erika Durajová.

Pred dvomi rokmi, keď som sa dostala na študijný pobyt, som si pre seba povedala, že sa tu chcem určite raz vrátiť. A podarilo sa! Mesiac strávený v malebnom mestečku Cambridge, spoznanie kultúry tejto krajiny prostredníctvom mnohých výletov, stretnutia s  pracovníkmi Bell, ktorí vždy ochotne pomohli, keď to bolo treba, komunikácia v anglickom jazyku na každom kroku, kreatívne aktivity využiteľné na hodinách anglického jazyka, ale aj využitie metódy CLIL na iných predmetoch, mi dali nový impulz v práci učiteľa,“ doplnila Eva Kubová, koordinátorka projektu.

 „Vrátiť sa na miesto, na ktorom človek už predtým strávil nezabudnuteľné okamihy plné tvorivých pedagogických podnetov, je šťastie. Vrátiť sa na to isté miesto aj po tretíkrát a mať šancu vychutnať všetky tie čarovné chvíľky ešte raz, to sa už človek cíti nielen vďačný, ale aj nesmierne zaviazaný. Ja som túto možnosť mala a teraz cítim potrebu podeliť sa o zážitky a hlavne o nadobudnuté skúsenosti. Spolupracovať s tak vysoko profesionálnym tímom ľudí, akí sú zoskupení v Bell Teacher Campus, je cťou pre každého pedagóga. Mňa nabil môj pobyt v Cambridge energiou a silnou motiváciou zobrať si z ich húževnatosti a kreativity čo najviac,“ vyjadrila sa Eva Bittšánska.

„Tešíme sa na využitie všetkých novonadobudnutých skúseností v rámci vyučovacieho procesu a ďakujeme za obrovskú skúsenosť,“ skonštatovali všetci účastníci projektu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Uverejnené v Články, Top
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania