Rekonštruovaná elektroinštalácia školy v Žiline – Závodí

Vďaka daru Nadačného fondu KIa Motors Slovakia prostredníctvom nadácie Pontis vo výške 20 000 € a vďaka finančným prostriedkom prideleným škole mestom Žilina, ktoré je zriaďovateľom  školy,  sa podarilo v ZŠ s MŠ na Školskej ulici v Žiline – Závodí počas letných prázdnin zrekonštruovať a opraviť elektroinštaláciu na  najvrchnejšom poschodí hlavnej školskej budovy, ktorá bola v havarijnom stave v dôsledku zatečenia ešte z čias pred rekonštrukciou strechy. Staré, 55 ročné elektrické vedenia z hliníka, rozvádzacie skrine s poistkami a nevyhovujúce svietidlá boli nahradené novými prvkami.

Vďaka oprave boli od nového školského roka vytvorené pre žiakov školy kvalitatívne lepšie podmienky pre vzdelávanie.

Ján Majsniar, riaditeľ školy

IMAG0576 IMAG0577 IMAG0578


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania