S programom English One a s anglickým lektorom na hodinách angličtiny

V uplynulom týždni sme na ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí s radosťou a očakávaním privítali na hodine anglického jazyka v 8.A (skupina Mgr. Kováčovej) a v 9. ročníku (skupina Mgr. Kubovej) lektora. Prítomnosť lektora na našej škole nadväzovala na vzdelávací program učiteľov anglického jazyka English One. Native speaker Paul pracoval na hodinách s interaktívnym vzdelávacím obsahom Core Curriculum for English, ktorý je k dispozícii na stránke Planéta vedomostí aj pre širokú verejnosť. Žiaci oživenie typických hodín angličtiny hodnotili pozitívne a okrem vzdelávacieho aspektu (vysvetľovanie nového učiva a jeho precvičovanie) na nich aktivity a lektorova prítomnosť pôsobili motivačne. Žiaci si mohli otestovať porozumenie cudzincovi v reálnom živote a v ľahkom porozumení videli ovocie svojej študijnej práce. Lektor, vyučujúce i žiaci považovali spoluprácu za veľmi prínosnú s víziou ďalších stretnutí v budúcnosti.

20150922_115115 20150922_115130 20150922_115957 20150922_121329 20150922_122410 20150922_123133 20150923_115359 20150923_122007


Uverejnené v Články, Top
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania