Erasmus+ aj s učiteľkou materskej školy

V priebehu júlových dní  som využila príležitosť overiť si a skvalitniť úroveň jazykových schopností anglického jazyka na študijnom pobyte zastrešenom projektom Erasmus +. Kurz určený pedagógom predprimárneho vzdelávania sa vyznačoval vysokou úrovňou výučbového  programu. …

Uverejnené v Články

Ako lepšie zvládať úskalia porúch učenia IX

Pod týmto názvom ZŠ, Lichardova zorganizovala už deviatykrát, pod záštitou primátora mesta, Ing. Igora Chomu, Odboru školstva a mládeže v spolupráci s OÚ – odborom školstva dňa 22.10.2015 pre rodičov, učiteľov, špeciálnych pedagógov, asistentov a výchovných poradcov workshop pod …

Uverejnené v Články

Žilina v Bratislave opäť zaujala

Angličtina v pesničkách je známy projekt, ktorý poznajú najmä deti a vyučujúci v Bratislave. Ale ani tu u nás, v okolí Žiliny a Bytče, nám táto akcia nie je cudzia. Za celým projektom stoja zakladajúci členovia, a to manažér, učiteľ […]

Uverejnené v Články, Top

Otvorili sme novú školskú dielňu na ZŠ Lichardova

Otvorili sme novú školskú dielňu na ZŠ, Lichardova, pripravujeme žiakov na duálne vzdelávanie   V októbri 2015 sme otvorili novú školskú dielňu spolu so SOŠ v Žiline! Prax ukázala, že žiaci, ktorí končia základnú školu, nemajú pracovné spôsobilosti a tí, ktorí …

Uverejnené v Články, Top

Čo nové na ZŠ, V. Javorku 32, Žilina?

Návšteva z cudziny   Do našej ZŠ, V. Javorku 32, Žilina zavítali v dňoch 5. – 9. 10. 2015 v rámci projektu – PROGRAM ESF č. 55 na priateľskú návštevu kolegyne z Čiech. Pani učiteľky zo SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice […]

Uverejnené v Články

Boli sme pri víťazstve reprezentácie Slovenska

Žiaci ZŠ s MŠ Školská 49, Žilina – Závodie a žiačky ZŠ Sadová, Senica si konečne mohli užiť cenu víťazov školského pohára Dôvera – zahraničný zájazd do Luxemburska. Pozreli si pamiatky Luxemburgu, zúčastnili sa na tréningu slovenskej reprezentácie, získali podpisy hráčov …

Uverejnené v Články, Top

Medzinárodný festival outdoorových filmov zavíta opäť do Žiliny

Do Žiliny opäť zavíta Medzinárodný festival outdoorových filmov, na ktorom sa aj v tomto roku predstaví kultúrno-spoločenský program a množstvo filmov. XIII. ročník Medzinárodného festivalu outdoorových filmov bude prebiehať od 28. do 31. októbra 2015 na Mestskom úrade v Žiline. …

Uverejnené v Články, Top

Riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Lichardova 24, 010 01 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Jazyky spojili malých i veľkých

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov / 26.9. / ZŠ Lichardova počas štyroch dní zaznela v štyroch svetových jazykoch, a to vo všetkých štyroch ročníkoch primárneho vzdelávania. Projekt  Jazyky ľudí spájajú podporil rozvoj viacjazyčnosti a jazykovej rôznorodosti, ktorú si …

Uverejnené v Články

Vďaka za rekonštrukciu hlavného vstupu do Základnej školy na sídlisku Hájik

Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina sa v roku 2015 úspešne zapojila do výzvy vyhlásenej Nadačným fondom Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis svojím projektom pod názvom Oprava a úprava vstupu ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina. Cieľom projektu bolo riešenie […]

Uverejnené v Články, Top