Ako lepšie zvládať úskalia porúch učenia IX

Pod týmto názvom ZŠ, Lichardova zorganizovala už deviatykrát, pod záštitou primátora mesta, Ing. Igora Chomu, Odboru školstva a mládeže v spolupráci s OÚ – odborom školstva dňa 22.10.2015 pre rodičov, učiteľov, špeciálnych pedagógov, asistentov a výchovných poradcov workshop pod názvom SPRÁVANIE JE SPRÁVA – ako vplýva atmosféra v triede na správanie žiakov,
za účasti Mgr. Zuzany Zimovej, špeciálnej pedagogičky poradkyne a terapeutky. Cieľom bolo pomôcť žiakom s poruchami pozornosti a správania preklenúť ich špecifické výchovno-vzdelávacie potreby, pomenovať príčiny vzniknutých vzťahových problémov a navrhnúť stratégie riešenia narušenej klímy v triede. Otvorená diskusia a výmena skúseností, ako aj príjemná pracovná atmosféra splnila účel stretnutia.

Mgr. Ida Pavlovičová

P1170849 P1170850


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania