Čo nové na ZŠ, V. Javorku 32, Žilina?

Návšteva z cudziny

 

Do našej ZŠ, V. Javorku 32, Žilina zavítali v dňoch 5. – 9. 10. 2015 v rámci projektu – PROGRAM ESF č. 55 na priateľskú návštevu kolegyne z Čiech. Pani učiteľky zo SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice (okr. Karlove Vary) si so záujmom pozreli priestory a areál školy. Aktívne sledovali vyučovacie hodiny pedagógov (shadowing – tieňovanie). Pomocou ,,tieňovania´´ svojich kolegov spoznali ich pracovnú náplň, schopnosti, metódy a postupy, ktoré využívali na vyučovaní. Pozorovali prácu učiteľov, ktorých tieňovali. Na spoločnej besede sa živo zaujímali o priebeh vyučovacích hodín najmä zo SJL, MAT, BIO, OBN, VYV, HUV. Nás zase zaujímal spôsob vzdelávania žiakov v Čechách. Stretnutia a vzájomná spolupráca sa niesli vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére. P. uč. Anna Pečenková, Natália Luhovská, Eva Litváková sa stretli s p. Mgr. Norou Zapletajovou (vedúca odboru školstva v Žiline) a s p. metodičkami Mgr. Danou Královou a Mgr. Vierou Benkovou. Veríme, že sa podarí spoluprácu udržať aj v budúcnosti a už teraz sa tešíme na návštevu v škole u našich susedov.

Kolegyne zo ZŠ, V. Javorku, Žilina

Návšteva z cudziny 1 Návšteva z cudziny 2 Návšteva z cudziny 3


Škola v prírode

V dňoch  5. 10. – 9. 10. 2015 sa žiaci II. A, III. A, III. B a IV. A v počte 47 zúčastnili školy v prírode v Lazoch pod Makytou. Na ich športové a kultúrne vyžitie dohliadali pani učiteľky Sobotková, Mičíková a Šurimová a veľkou mierou prispela aj pani vychovávateľka Čechová. O zdravotný stav sa starala pani zdravotníčka Priečková. Žiaci počas piatich dní prežili veľa zaujímavých činností, napr. športový  5–boj, nočné hľadanie pokladu, túra na Rozhľadňu Púchovskej doliny, večerné diskotéky, plávanie v bazéne a ešte mnoho rôznych aktivít. Myslíme si, že bude na čo spomínať. Pozrite si zopár foto-postrehov z nášho šantenia. 🙂

Škola v prírode 1 Škola v prírode 2 Škola v prírode 3 Škola v prírode 4 Škola v prírode 5


Oskar nádejeOskar nádeje

Vo štvrtok, 8. 10. 2015 vyvrcholili Dni nádeje slávnostným dekorovaním úspešných súťažiacich. V Mestskom divadle Žilina sa odovzdávali ceny najlepším bežcom, plavcom, literárnym tvorcom, či maliarom. Teší nás, že aj žiaci našej školy boli medzi ocenenými, nakoľko v súťaži Beh nádeje sa všetky tri naše chlapčenské štafety ocitli na medailových pozíciách a vytvorili tak medailovú postupku: deviataci – 1. miesto, ôsmaci – 2. miesto a šiestaci – 3. miesto. Gratulujeme a chválime. 🙂


Vedecká roadshowVedecká roadshow

Dňa 9. 10. 2015 sa v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku žiaci 9. A a 9. S zúčastnili v aule Žilinskej Univerzity na prednáškach na témy: Budúcnosť energetiky a jej vplyv na ekológiu. Prednášku viedol spolu s Ing. Radoslavom Mizerom, expertom v oblasti zelených technológii a Kráľovnou všetkých vied je matematika aj Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc, pedagóg Katedry aplikovanej informatiky FMFI UK Bratislava. Priblížil nám históriu matematiky a významných matematikov, zoznámil nás s Pytagorovou vetou, Zlatým rezom, Fibonacciho postupnosťou a mnohými inými…


Krajské majstrovstvá v cezpoľnom behuKrajské majstrovstvá v cezpoľnom behu

6.10. 2015 sa v Liptovskom Mikuláši konali Krajské majstrovstvá v cezpoľnom behu, do ktorých sa úspešne prebojoval Milan Ilavský z 8. A triedy. Na trati dlhej 3600 m si v silnej konkurencii celého Žilinského kraja vybojoval nádherné 4. miesto. Blahoželáme!!


Beh pre najmenších o POHÁR primátoraBeh pre najmenších o POHÁR PRIMÁTORA

Dňa 2. 10. 2015 sa konal na námestí Andreja Hlinku „Beh pre najmenších o Pohár primátora“. Našu školu reprezentovalo 9 žiakov 1. – 3. roč.  /Dominik Šoška, Timea Lašová , Eliška Štepánková, Patrik  Šefara, Nokolas Baláž, Alex Podstavková, Angelika Kušnieriková, Adriana Ilavská, Lukáš Dudáš/. Všetky deti bežali naplno. Timea, Angelika a Lukáš sa prebojovali do finále. Lukáš Dudáš vo finálovom behu predviedol vynikajúci výkon a obsadil 2. miesto. Gratulujeme!!:-)


Sever proti Juhu - 5. SSever proti Juhu – 5. S

Aj naše najmladšie futsalové nádeje sa na začiatku septembra zúčastnili akcie ,, SEVER PROTI JUHU “, ktorú už po 8-krát organizuje mesto Žilina na námestí Andreja Hlinku. Našich chlapcov v zápase proti ZŠ, Karpatská podporil aj p. primátor mesta Ing. Igor Choma.

Ďakujeme…  

 


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania