Jazyky spojili malých i veľkých

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov / 26.9. / ZŠ Lichardova počas štyroch dní zaznela v štyroch svetových jazykoch, a to vo všetkých štyroch ročníkoch primárneho vzdelávania. Projekt  Jazyky ľudí spájajú podporil rozvoj viacjazyčnosti a jazykovej rôznorodosti, ktorú si žiaci vyskúšali a zažili v tímovej tvorivej práci pod vedením pani učiteľky Miklošovej. Kooperatívna edukačná aktivita umožnila deťom nahliadnuť do anglických, nemeckých i ruských slovníkov. Objaviť, vyhľadať, pomenovať, zapísať a nakresliť niektoré slová v cudzích jazykoch bolo príťažlivé pre malých i veľkých. Spoločným úsilím  vznikli štyri Jazykové kvartetá farieb, číslic, zvierat a emócií, ktoré sme sa v závere projektu zahrali a ktoré prakticky využijeme pri výučbe jazykov v našej škole.

Mgr. Miroslava Miklošová, ved. MZ CJ

Jazyky spájajú žiakov (3) Jazyky spájajú žiakov (5)


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania