Vďaka za rekonštrukciu hlavného vstupu do Základnej školy na sídlisku Hájik

Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina sa v roku 2015 úspešne zapojila do výzvy vyhlásenej Nadačným fondom Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis svojím projektom pod názvom Oprava a úprava vstupu ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina.

Cieľom projektu bolo riešenie súčasného havarijného stavu hlavného vstupu do školy po bezpečnostnej, enviromentálnej stránke a tým zlepšiť podmienky žiakov, rodičov, zamestnancov školy i verejnosti na sídlisku Hájik.

Podporením a realizáciou nášho projektu prostredníctvom Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis a zriaďovateľa školy- Mesta Žilina škola získala efektívny a estetický priestor s moderným dizajnom, spĺňajúci požiadavky BOZP a PO .

Úpravou vchodu škola vybudovala plnohodnotný, bezpečný bezbariérový prístup do budovy a prispela k riešeniu problémov súvisiacich s odtekaním dažďovej vody. Za veľké plus považujeme aj očakávaný pokles tepelného úniku z vykurovaných priestorov a riešenie bezpečnostného problému 600 žiakov a zamestnancov školy hlavne vo večerných hodinách a pri rannom schádzaní pred vyučovaním.

Vďaka podpore Nadačného fondu KIA Motors Slovakia v Nadácii Pontis, zriaďovateľa školy Mesta Žilina , práci architekta sídliska Hájik, realizačných firiem ako Ferosta, s.r.o. s jej dodávateľskými firmami a ŽILBYT, s.r.o. , môžeme uskutočniť 9.10.2015 slávnostné otvorenie zrekonštruovaného vstupu. Osobitne ďakujeme priaznivom a sponzorom školy. Srdečne všetkých pozývame!

PaedDr. Janka Halečková
riaditeľka školy

041 110 124 000


Uverejnené v Články, Top
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania