Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie / učiteľ pre materské školy/

Materská škola Zástranie vyhlasuje voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľa pre predprimárne vzdelávanie / učiteľ pre materské školy/ s nástupom od 1.1.2016.
Požiadavky: ukončené odborné stredoškolské vzdelanie s maturitou,prípadne bakalárske v danom obore.Flexibilita,ústretovosť,kladný vzťah k deťom,ochota.
Žiadosti zasielajte na skolkazastranie@gmail.com, tel.: 041/5654537, 0904 526 999


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania