Materská škola,Čajakova

Miesto práce: Materská škola,Čajakova 4, 010 01 Žilina
Počet voľných pracovných miest: 1
Úväzok: 1,0
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).
Termín nástupu do práce: 07.01.2016
Informácie pre uchádzača: dvojzmenný pracovný režim.
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z.,ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie, životopis, motivačný list.
Doklady zasielať e-mailom, poštou do 28.12.2015
Informácie: Materská škola, Čajakova 4, 010 01 Žilina, cajakovams@gmil.com , 041/7634140, 0911509531


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania