November na ZŠ, V. Javorku 32, Žilina

Naša škola má talentNaša škola má talent

Dňa 4. 11. sa u nás uskutočnila súťaž s názvom Naša škola má talent. Všetky vystúpenia boli krásne a pekne nacvičené. A preto to mala porota v zložení – p. uč. M. Blašková, p. uč. L. Turčáková Michalková a žiačky Z. A. Poláková a A. Koledová ozaj ťažké. Deti súťažili v tanci, speve, akrobacii a beatboxe. Na 1. st. sa víťazom stala Ema Uhláriková zo 4. A, ktorá predviedla krásny spoločenský latino tanec. Na 2. st. to bolo rovnako tesné. Nakoniec 1. miesto obsadil Adam Chovanec z 5. A, ktorý zatancoval streetdance. Gratulujeme a ďakujeme…:-)

 

 


Exkurzia - NitraExkurzia v Nitre

Dňa 10. 11. sa 43 detí 5. – 7. roč. zúčastnilo exkurzie v Nitre s p. uč. Blaškovou a p. uč. Dovalovou. Počas našej prehliadky jedného z najdôležitejších a najkrajších miest Slovenska – Nitry sme sa zábavnou formou dozvedeli kľúčové informácie o histórii (Veľká Morava), umení (najznámejšie architektonické slohy) a kultúre (život sv. Konštantína a Metoda, hlaholika). Každý žiak dostal ilustrovanú brožúrku s úlohami. Odmenou za vyriešenie úloh bolo nájdenie pokladu.

 


TRIKRÁT MERAJ, RAZ ZDIEĽAJ

KWN Global Office, spoločnosť Panasonic každoročne pripravuje pre mládež na celom svete súťaž, ktorej úlohou je nielen podporiť kreativitu detí, ale najmä zamyslieť sa nad zodpovedným správaním sa k okoliu, k sebe samému. Súťažnou úlohou býva vytvorenie krátkeho filmu samotnými žiakmi, s premysleným scenárom a výzvou k divákom. Súťažnou témou na rok 2015 bola KOMUNIKÁCIA a EKOLÓGIA. Našu školu reprezentoval kolektív už bývalých deviatakov: Nina Šopincová, Tatiana Gavulová, Leila Trabelssie, Oliver Cvacho, Matej Jurč, Rastislav Frass pod režisérskou taktovkou našej bývalej žiačky Karolíny Liptákovej. Vo svojom 5-minútovom filme reagovali na aktuálne problémy –  správanie sa mladých ľudí na sociálnych sieťach. Pri tvorbe videa využili vlastné postrehy a skúsenosti. Ich ukážka TRIKRÁT MERAJ, RAZ ZDIEĽAJ sa stala najlepšou spomedzi všetkých slovenských videí a právom získali 1. miesto v rámci Slovenska. Kolektív bol v októbri tohto roku odmenený vecnými darmi a video reprezentovalo Slovensko na celosvetovej súťaži. Srdečne gratulujeme!!! Video si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=vD0KJVCTXaw


MO v bedmintoneMO v bedmintone

Dňa 12. 11. sa uskutočnili MO v bedmintone. Našu školu reprezentovali Nina Holienčíková z 5. A a Alexandra Koledová z 9. A. Žiačky boli veľmi úspešné. Všetkých súperov porazili. Zaslúžene obsadili 1. miesto, čím si vybojovali postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Dolnom Kubíne. Dievčatám blahoželáme…

 


Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť...Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť…

Naša škola sa 19. 11. pri  príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí  zapojila do celoslovenskej akcie ,,Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť.“ Sme proti akémukoľvek násiliu, a preto sme svoj postoj vyjadrili veľmi NAHLAS. Každý, kto mohol, priniesol trúbku, bubon, hrniec, varešky, rapkáče. Takto sme dali okoliu najavo, že nesúhlasíme s násilím. Podporili sme tak komunikačnú kampaň Detstvo bez násilia.

 


 

Kampaň ČERVENÉ STUŽKYKampaň ČERVENÉ STUŽKY

Aj žiaci 2. stupňa podporili kampaň Červené stužky a pred budovou školy spolu s vyučujúcimi vytvorili ŽIVÚ ČERVENÚ STUŽKU. Okrem podpory kampane bojujúcej proti AIDS sme sa týmto zapojili aj do súťaže.


Tajomstvo lode TITANIC

Dňa 2. 12. sa 42 žiakov vydalo na exkurziu do Bratislavy, aby odhalilo tajomstvo Titanicu. Titanic bol vo svojej dobe najväčšou osobnou transatlantickou loďou sveta. Stroskotal vo vodách Atlantiku už počas svojej prvej plavby – dňa 15. apríla 1912. V tento osudný deň zomrelo viac ako 1500 osôb. Videli sme stovky originálnych artefaktov, ktoré boli zachránené zo slávneho vraku – časti vybavenia lode, rôzne kusy nábytku, porcelán a osobné predmety cestujúcich (šperky, kabelky, či časti oblečenia). Zoznámili sme sa s históriou moreplavby, veľkými zámorskými objavmi, technickými vynálezmi, umeleckými smermi, ale aj politickou situáciou, ktorá viedla k vypuknutiu I. svetovej vojny. Každý  obdržal „boarding pass – palubnú vstupenku“ s konkrétnym menom reálneho človeka, ktorý na Titanicu v dobe jeho katastrofy bol a prežil tak celú prehliadku ako konkrétny cestujúci na palube Titanicu. V závere sme zistili, či sme plavbu prežili.


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania