Upratovačka – ZŠ Námestie mladosti 1

Základná škola, Námestie mladosti 1, 010 15 Ž i l i n a

prijme

U P R A T O V A Č K U

 

Názov a adresu zamestnávateľa: Základná škola, Námestie mladosti 1, 01007 Žilina

Kategória zamestnancov: Prevádzkový zamestnanec  – Upratovačka

Náplň práce:  upratovanie učebného pavilónu „G“a „F“   

Kvalifikačné predpoklady: odborné vzdelanie (výučný list)

Dátum nástupu: 11.01.2016

Úväzok: 1,00 (37,5 hodiny pracovného času týždenne)

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o zamestnanie, životopis, doklad o ukončení vzdelania

Kontaktné údaje: Ing. Ivana Jurčová, ivana.jurcova@zshajik.sk, 041/507 86 11

Ukončenie výberového konania: 18.12.2015


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania