VYUČOVANIE S NATIVE SPEAKEROM

Vďaka pani učiteľkám z 1.stupňa, ktoré sa zapojili do projektu English One, opäť zavítal do našej školy Native speaker Paul. Strávil s nami celé vyučovanie, v rámci ktorého odučil nielen hodiny anglického jazyka, ale aj dve vyučovacie hodiny metódou Clil. Naposledy, keď bol Paul u nás, pracoval so štvrtákmi. Tentoraz si jeho prítomnosť užili prváci , druháci a tretiaci. Prváci si na hodine prvouky precvičili časti tela a rozšírili si slovnú zásobu o nové slovíčka. Pri téme Rodina vypracoval s deťmi pracovný list Family tree a spoločne si zaspievali aj pieseň. U druhákov sa na prírodovede venoval téme Jeseň a jej premeny. Tretiaci sa počas vyučovacej hodiny s Paulom ocitli na farme.   Počas vyučovacích hodín žiaci využívali prácu na interaktívnej tabuli a portál Planéta vedomostí. Deťom sa táto forma vyučovania veľmi páči a my dúfame, že čoskoro privítame Paula na našej škole opäť.

Mgr. Škorvanková Zuzana

DSC07291 DSC07301 DSC07312


Uverejnené v Články, Top
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania