Novoročný koncert

Gymnázium Hlinská 29 v Žiline Vás srdečne pozýva na Novoročný koncert v štvrtok 19. januára 2017 o 18:00 v Dome umenia Fatra v Žiline …

Uverejnené v Články

Správca počítačovej siete

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom:   Pracovná pozícia: správca počítačovej siete – plný úväzok Predpokladaný termín nástupu: 01.02.2017   Popis práce: Správca počítačovej …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

voľné miesto upratovačky

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Gaštanová 56, v Žiline oznamuje, že hľadá dve pracovné pozície „upratovačka“ od 9. januára 2017. voľné miesto upratovačky počas dlhodobej PN voľné miesto upratovačky Kontakt: zsgastanovaza@gmail.com Tel. kontakt: 041 568 39 70, 041 568 39 …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Detská rozprávková Žilina

Pri príležitosti odovzdávania cien v literárnej súťaži Detská rozprávková Žilina, bola ocenená prvým miestom žiačka 6. ročníka, Alexandra Belanová, ZŠ, V. Javorku 32. Saška pracovala pod vedením p. učiteľky Malinovej.   …

Uverejnené v Články

POZVÁNKA na Deň otvorených dverí

Pozývame žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole, ich rodičov, výchovných poradcov a učiteľov základných škôl na Deň otvorených dverí na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline, ktorý sa bude konať 07. decembra 2016 v priestoroch Gymnázia Hlinská v […]

Uverejnené v Články

školský špeciálny pedagóg

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Gaštanová 56 v Žiline oznamuje, že hľadá pracovnú pozíciu „školský špeciálny pedagóg“ – zástup za MD – predpokladaný nástup apríl 2017 Kvalifikačné predpoklady Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Prvácka pasovačka

20. október 2016 bol dôležitým dňom pre všetkých prvákov zo ZŠ V. Javorku. Konala sa Prvácka pasovačka. Pani vychovávateľky Čechová a Sobolová za pomoci starších žiakov pripravili podujatie plné hier, úloh a súťaží. Každý prvák, ktorý splnil všetky pridelené úlohy […]

Uverejnené v Články

učiteľka predprimárneho vzdelávania

Riaditeľstvo MŠ, Nám. Janka Borodáča 6, v Žiline oznamuje, že od 9.1.2017 hľadá na pracovnú pozíciu “učiteľka predprimárneho vzdelávania” pedagogického zamestnanca – zástup za dlhodobú PN ( min. 6 mesiacov i viac). Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné odborné …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Čítame spolu ZŠ V. Javorku

Medzinárodný deň školských knižníc (24. október) si na ZŠ V. Javorku pripomenuli aktivitou Čítame spolu, ktorú vyhlásilo MŠVVaŠ SR so zámerom zatraktívniť žiakom čítanie a posilniť pocit spolupatričnosti a súdržnosti. V školskej knižnici i triedach  spoločne – starší …

Uverejnené v Články

Materská škola, Študentská 15/3, 010 03 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto:   Pracovná pozícia : školníčka MŠ Školnícke práce :   na 0,75 úväzok Predpokladaný termín nástupu :  21.11.2016 Základné požiadavky: základné vzdelanie stredoškolské s maturitou stredoškolské bez maturity   Ďalšie …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania