Detské výtvarné inšpirácie

Žiaci a učitelia výtvarného odboru ZUŠ Ferka Špániho v Žiline sa chcú prezentovať žilinskej verejnosti svojou tvorivosťou. V dňoch 1.februára až 19. februára 2016 je vo výstavnej sieni Makovického domu inštalovaná výstava ich prác, ktoré sú inšpirované dejinami umenia: antikou, gotikou, secesiou, dielami Hundertwassera a konštruktivizmom. Zamerali sa najmä na dôležité prvky a znaky týchto výtvarných smerov a kreatívne ich pretvorili podľa svojich predstáv.

Výtvarný odbor bol na ZUŠ Ferka Špániho založený v septembri 2004 a od tých čias rozvíja talent výtvarne nadaných žiakov. Ich práce sú každoročne oceňované na medzinárodných, celoslovenských i regionálnych súťažiach.

                                                                                              zuš

inšpirácia dejinami umenia


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania