Ponuka aktivít pre žiakov 9. ročníka ZŠ, ich rodičov a učiteľov ZŠ

Týždeň pre verejnosť na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline

 

Pozvánka pre žiakov 9. ročníka ZŠ, ich rodičov a pedagógov ZŠ

  • Zaujímate sa o štúdium na gymnáziu?
  • Chceli by ste si na vlastnej koži vyskúšať, aké je to študovať na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline?

 

Tak potom Vás srdečne pozývame na  Vami vybrané  aktivity  počas Týždňa pre verejnosť na Gymnáziu Hlinská v Žiline v týždni od 22.februára 2016 do 26.februára 2016 .

   Čo ponúkame?

  • Pre žiakov a ich rodičov – možnosť informovať sa o možnosti štúdia, uplatnenia našich absolventov v praxi, porozprávať sa o  očakávaniach žiakov a rodičov na stredoškolské štúdium ale aj o jeho úskaliach, zúčastniť sa otvorených vyučovacích hodín, zapojiť sa do dialógov s nemeckým lektorom, či americkou asistentkou  – možnosť vlastného výberu vyučovacej hodiny z priloženej ponuky – viď Ponuka aktivít pre žiakov ZŠ, ich učiteľov a rodičov. Rovnako poukázať na možnosť bezplatného získania medzinárodného jazykového certifikátu z nemeckého jazyka DSD I. a II. stupňa v triede s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka.
  • Pre učiteľov a výchovných poradcov je priestor na diskusiu  s vedením školy a  vyučujúcimi jednotlivých predmetoch o využívaní rôznych typov osvedčených vyučovacích metód, o inováciách vo vyučovacom procese, ponúkame možnosť  vymeniť si navzájom  cenné poznatky z výchovno-vzdelávacieho procesu, spoločne sa poinformovať o najčastejších problémoch, s ktorými sa stretávame pri prechode žiakov zo ZŠ na SŠ a  nachádzať riešenia, participovať na aktivitách a projektoch. Výchovných poradcov informovať, akým spôsobom uvádzať na prihláške na štúdium v SŠ záujem o triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka.

Ako sa prihlásiť na niektorú z ponúkaných aktivít?

  1. Vyberte si niektorú z ponúknutých aktivít uvedených v programe (viď príloha)
  2. V prípade, že Vás naša ponuka oslovila, zavolajte na telefónne číslo na gymnázium:

041/763 77 00 alebo sa prihláste do 18.02.2016 (štvrtok) do 14.00 hod.   na e-mail: gymnazium@gymza.sk, kde uvediete:

  • aktivitu, ktorej by si ste sa chceli zúčastniť – deň a čas,
  • počet účastníkov, ktorí navštívia našu školu,
  • základnú školu, z ktorej prídete,
  1. Naša škola Vám zašle informáciu na Váš e-mail, resp. telefonicky, kde potvrdí Vašu účasť na vybranej aktivite, resp. Vás  informuje o jej obsadení.

 

Tešíme sa na stretnutie!

Pedagogickí zamestnanci Gymnázia Hlinská 29 v Žiline

 

Ponuka aktivít pre žiakov, ich učiteľov a rodičov (DOCX)


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania