EINSTEIN TEEN opäť úspešný

Dňa 23.3.2016 sa uskutočnil druhý ročník mestskej súťaže EINSTEIN TEEN, ktorú zorganizovalo Metodické oddelenie anglického jazyka pre druhý stupeň v spolupráci s Odborom školstva a mládeže MÚ. Mesto Žilina venovalo účinkujúcim Účastnícke listy a víťazom malé darčeky. …

Uverejnené v Články, Top

Bábkarsky a divadelný krúžok zo ZŠ, Lichardova prezentoval svoju činnosť

Aj v tomto školskom roku bábkarsky a divadelný krúžok na našej škole pracuje v dvoch skupinách: žiaci prvého stupňa a žiaci druhého stupňa. Spolu 17 žiakov. Žiaci prvého stupňa, pod názvom – Žubrienky, tvoria svoje predstavenia spravidla s použitím bábok a učia sa základom …

Uverejnené v Články

Nesúťažná prehliadka Veselá angličtina úspešná

Radosť na tvárach detí, skrytá tréma a zároveň túžba vystúpiť a ukázať, čo sme sa naučili na hodinách angličtiny, to všetko boli pocity, ktoré ovládli žiakov 1.- 4. ročníka vystupujúcich na nesúťažnej prehliadke Veselá angličtina (16.3.2016). Do tejto vydarenej akcie sa …

Uverejnené v Články

Postup do celoslovenského kola ankety Zlatý Amos ZŠ, V. Javorku 32, Žilina

Srdečne blahoželáme našej pani učiteľke Ing. Danke Kuciakovej k postupu do celoslovenského kola ankety Zlatý Amos. Je to prestížna anketa o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovenku, vyhlásená OZ ADEVYK s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Košickým …

Uverejnené v Články, Top

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie / učiteľ pre materské školy

Materská škola Zástranie vyhlasuje voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľa pre predprimárne vzdelávanie / učiteľ pre materské školy/ s nástupom od 1.9.2016. požiadavky : ukončené odborné stredoškolské vzdelanie s maturitou,prípadne bakalárske v danom obore. Flexibilita,ústretovosť,kladný …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Upratovačka

Názov a adresa zamestnávateľa: MŠ, Nám.Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina Pracovná pozícia: upratovačka Kategória zamestnanca: prevádzkový zamestnanec Kvalifikačné predpoklady:odborné vzdelanie / výučný list/ Úväzok: 0,46 Dátum nástupu:1.5.2016 Požadované doklady: žiadosť …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Čo nové na ZŠ, V. Javorku 32, Žilina?

DETSTVO BEZ NÁSILIA Pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí sa v novembri naša škola zapojila do celoslovenskej kampane akciou „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“. Pokračovaním kampane bola súťaž Vytvor svoj hrad ako útočisko pre týrané …

Uverejnené v Články