EINSTEIN TEEN opäť úspešný

Dňa 23.3.2016 sa uskutočnil druhý ročník mestskej súťaže EINSTEIN TEEN, ktorú zorganizovalo Metodické oddelenie anglického jazyka pre druhý stupeň v spolupráci s Odborom školstva a mládeže MÚ. Mesto Žilina venovalo účinkujúcim Účastnícke listy a víťazom malé darčeky. Hlavným sponzorom súťaže bolo vydavateľstvo Oxford University Press, ktoré venovalo výhercom do súťaže pekné ceny v podobe knižných publikácií. Zápolilo desať družstiev zo škôl nášho mesta. Testy boli zhotovené v programe Alf a využívali metódu CLIL. Kvízové otázky boli zamerané na problematiku z vedných odborov napr. z biológie, geografie, histórie, matematiky, literatúry, IKT, a tiež sa týkali zaujímavosti z kultúry, módy, športu, hudby a informácií o Žiline a to všetko v anglickom jazyku.

Víťazmi v druhom ročníku sa stali:

  1. miesto: ZŠ s MŠ Školská 49 (Adam Bechný, Simona Procházková, Juraj Kuc)
  2. miesto: ZŠ Bánová ( Branislav Blažek, Margaréta Molnárová, Jana Kubová)
  3. miesto: ZŠ sv. Cyrila a Metoda(Richard Németh, Matúš Dikoš, Jakub Baumgartner).

Uverejnené v Články, Top
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania