Nesúťažná prehliadka Veselá angličtina úspešná

Radosť na tvárach detí, skrytá tréma a zároveň túžba vystúpiť a ukázať, čo sme sa naučili na hodinách angličtiny, to všetko boli pocity, ktoré ovládli žiakov 1.- 4. ročníka vystupujúcich na nesúťažnej prehliadke Veselá angličtina (16.3.2016). Do tejto vydarenej akcie sa zapojili školy: ZŠ s MŠ Gaštanová, ZŠ Lichardova, ZŠ Martinská, ZŠ Námestie mladosti, ZŠ s MŠ Školská v Závodí a CZŠ R. Zaymusa. Účinkujúci mohli vidieť kvalitný program, ktorý bol zároveň prezentáciou práce angličtinárok zúčastnených škôl. Najväčšie zastúpenie mali tohto roku pesničky s choreografiou, ale mohli sme vidieť aj krátku scénku u doktora a divadielko o Červenej čiapočke. Žiaci sa tešili, že sa im ich program vydaril. Vyučujúce anglického jazyka  naopak našli novú inšpiráciu vo svojej práci. Tradične sa táto akcia konala  v aule na ZŠ Lichardova, za čo všetci zúčastnení ďakujú. Poďakovanie patrí aj všetkým žiakom a pani učiteľkám, ktoré popri vyučovaní dokázali nacvičiť taký hodnotný program. Žiaci sa potešili malými darčekmi, ktoré im venovalo vydavateľstvo Oxford University Press, Mestský úrad v Žiline, odbor školstva, ako aj členky MO ANJ I.

Už teraz sa tešíme na ďalšiu Veselú angličtinu o rok.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania