Upratovačka

Názov a adresa zamestnávateľa: MŠ, Nám.Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina
Pracovná pozícia: upratovačka
Kategória zamestnanca: prevádzkový zamestnanec
Kvalifikačné predpoklady:odborné vzdelanie / výučný list/
Úväzok: 0,46
Dátum nástupu:1.5.2016
Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie, životopis, doklad o ukončení vzdelania
Ukončenie výberového konania: 20. apríl 2016


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania