Eurorozprávky

Dňa 20.4.2016 sa v Materskej škole na Jarnej ulici v Žiline za účasti Mgr. Antona Trnovca, zástupcu primátora mesta Žilina  a vedúcej odboru školstva a mládeže MÚ v Žiline Mgr. Nory Zapletajovej uskutočnila prezentácia výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY , do ktorého je táto materská škola zapojená.

 

Výtvarný projekt detí materských škôl z 28 Slovenských miest a europskej školy v Bruseli.

    Pri príležitosti predsedníctva SR v rade EÚ

  EUROROZPRÁVKY

 

Každá rozprávka tohto projektu hravým spôsobom zavedie naše deti do blízkeho i vzdialeného sveta európskeho spoločenstva. 57 materských škôl z jednotlivých miest Slovenska bude maľovať a priestorovo stvárňovať 28 rozprávok  zo všetkých členských krajín EÚ. Tak EÚ spozná slovenské mestá a slovenské deti. 28 klasických rozprávok typických pre jednotlivé krajiny EÚ , bude výtvarne spracovaných v plošnej a priestorovej podobe. Prostredníctvom spontánnej detskej tvorby tak Slovensko bude prezentované ako mladá, moderná a dynamická krajina. Zároveň deti predškolského oddelenia Európskej školy v Bruseli budú taktiež svojim spôsobom originálne stvárňovať daných 28 typických európskych rozprávok.

Tento originálny projekt bude veľkým prínosom nielen pre slovenské školstvo , ale aj pre deti žijúce v európskom spoločenstve. Realizácia tejto myšlienky by mala ukázať v Európe krásne hodnoty vytvorené našimi deťmi a európskymi deťmi  a mala by priniesť radosť nielen deťom, autorom, pedagógom, pracovníkom EÚ, ale aj širokej verejnosti.

Hlavný cieľ projektu :

  • Predstaviť Slovensko ako modernú a dynamickú krajinu
  • Prispieť k vytvoreniu a pestovaniu vzťahu detí k poznaniu krajín EÚ prostredníctvom rozprávok z rôznych krajín EÚ
  • Umožniť návštevníkom z rôznych krajín spoznať slovenské mestá cez detskú tvorbu
  • Prezentovať krásu detského umenia a zdieľať prostredníctvom toho projektu európske hodnoty
  • Prostredníctvom rozprávok z jednotlivých krajín EÚ poznávať kultúru jednotlivých krajín EÚ
  • Priblížiť klasickou rozprávkou z jednotlivých krajín EÚ nevinnú krásu detskej duše

Naša materská škola si vylosovala na prvom spoločnom stretnutí rozprávku zo Slovinska Desiata dcéra od Frana Milčinskeho.

Eurorozprávky-3 Eurorozprávky-4 Eurorozprávky-5 Eurorozprávky-1 Eurorozprávky-2


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania