Mesto Žilina oznamuje vyhlásenie výberových konaní

riaditeľka Materskej školy, Cesta k vodojemu 386/4, 010 03 Žilina (Formát PDF) riaditeľka Materskej školy, Námestie J. Borodáča 7, 010 08 Žilina (Formát PDF) riaditeľka Materskej školy, Zádubnie 196, 010 03 Žilina (Formát PDF)   …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Základná škola, V. Javorku 32

učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelanie – aprobácia: matematika + výchovný predmet (Formát PDF) učiteľ pre primárne vzdelanie (Formát PDF) upratovačka – úväzok 0,9 (Formát PDF) …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľ/ka predprimárneho vzdelávania

Materská škola, Čajakova 4, Žilina oznamuje dve voľné pracovné miesta na pozíciu: učiteľ/ka predprimárneho vzdelávania Predpokladaný termín nástupu 01.09.2016   Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z.,ktorou sa ustanovujú kvalifikačné …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Študijný pobyt v zahraničí by som odporučil každému učiteľovi

Ďalší z pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí, riaditeľ školy Ján Majsniar, sa zúčastnil tentokrát už na poslednom zahraničnom študijnom  pobyte v rámci programu EÚ Mobilita zamestnancov v zahraničí. V rámci uvedeného programu išlo  o  9 …

Uverejnené v Články

Shakespeare´s Day – mestské kolo súťaže

Radosť z používania anglického jazyka, recitácie, pekného slova a kultivovaného vystupovania sme mali  možnosť zažiť 27. apríla 2016. V priestoroch Britského centra Krajskej knižnice v Žiline  sa opäť uskutočnil siedmy ročník súťaže. Za niekoľkominútovým vystúpením …

Uverejnené v Články