Shakespeare´s Day – mestské kolo súťaže

Radosť z používania anglického jazyka, recitácie, pekného slova a kultivovaného vystupovania sme mali  možnosť zažiť 27. apríla 2016. V priestoroch Britského centra Krajskej knižnice v Žiline  sa opäť uskutočnil siedmy ročník súťaže. Za niekoľkominútovým vystúpením stálo veľa domácej prípravy a odhodlania. Oba atribúty skutočne oceňujeme, a preto by sme radi pochválili všetkých zúčastnených, medzi ktorými sa v tomto zmysle nenájde ani jeden porazený. Samozrejme, vďaka patrí aj učiteľom, ktorí venovali súťažiacim svoj čas a poskytli cenné odborné rady. Poďakovanie ide aj hlavnému sponzorovi súťaže vydavateľstvu Oxford University Press, ktorý venoval knižné publikácie, ako ocenenie pre tých najlepších, taktiež  členkám Metodického oddelenia anglického jazyka pre prvý a druhý stupeň v meste Žilina, ktoré zorganizovali celé podujatie a MÚ odboru školstva, ktorý  venoval víťazom malé spomienkové predmety.

Hodnotil sa výber textu, jeho primeraná náročnosť, výslovnosť, prednes a celkový charakter vystúpenia. Po objektívnom zvážení porota dospela k nasledovným výsledkom:

 

Kategória 2.,3.,4. ročník

  1. miesto: Sofia Anna Kavcová, CZŠ R. Zaymusa
  2. miesto: Katarína Baranová Tomíková, ZŠ s MŠ Školská 49
  3. miesto: Martin Majerčák, ZŠ Martinská

Spolu: 11 žiakov

 

Kategória 5.,6.,7. ročník

  1. miesto: Katarína Buňáková, ZŠ Jarná
  2. miesto: Marek Zachar, ZŠ s MŠ Dolný Hričov
  3. miesto: Žofia Polláková, ZŠ Limbová

Spolu: 14 žiakov

 

Kategória 8.,9. ročník

  1. miesto: Tomáš Paulíny, ZŠ Karpatská
  2. miesto: Natália Kordovaníková, ZŠ Limbová
  3. miesto: Júlia Jánošíková, ZŠ s MŠ Rosina

Spolu: 12 žiakov

 

Gratulujeme! Tešíme sa na ôsmy ročník súťaže mestského kola Shakespeare´s Day.

1 2 3 4 5 6


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania