učiteľ/ka predprimárneho vzdelávania

Materská škola, Čajakova 4, Žilina
oznamuje dve voľné pracovné miesta na pozíciu:

učiteľ/ka predprimárneho vzdelávania

Predpokladaný termín nástupu 01.09.2016

 

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z.,ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

 

Ďalšie požiadavky:

  • prax v materskej škole vítaná,
  • znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
  • flexibilita, kreativita,
  • komunikatívnosť, zodpovednosť,
  • príjemné vystupovanie,
  • bezúhonnosť.

 

Stručná charakteristika:

  • výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

 

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 15.06.2016  na adresu:                

Materská škola
Čajakova 4
010 01 Žilina

alebo na e-mail: cajakovams@gmail.com

 

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania