1.Učiteľstvo pre sekundárne vzdelávanie a 2. Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: 1.Učiteľstvo pre sekundárne vzdelávanie Predpokladaný termín nástupu 25.8.2016. Základné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie, učiteľstvo predmetov geografia a telesná výchova znalosť …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Programovanie – vyučovací predmet v 9. ročníku v ZŠ, Karpatská ulica, Žilina

Blíži sa záver školského roka a v školách sa hodnotia dosiahnuté výsledky. Rovnako sme pristúpili k hodnoteniu nového predmetu Programovanie, ktorý sa vyučuje v našej škole od septembra 2015. Hodnotenie prebiehalo netradične, na otvorenej hodine, za prítomnosti viceprimátora mesta …

Uverejnené v Články

Učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie

Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom. PRACOVNÁ POZÍCIA:  Učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie aprobácia MATEMATIKA + (CHE, BIO, FYZ) predpokladaný termín nástupu …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľka predprimárneho vzdelávania

Základná škola s materskou školou Brodno 110, Žilina Oznamuje dve voľné pracovné miesta na pozíciu: učiteľka predprimárneho vzdelávania Predpokladaný termín nástupu 2.9.2016 Kvalifikačné požiadavky: V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie

Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom. PRACOVNÁ POZÍCIA:  Učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie aprobácia MATEMATIKA + (CHE, BIO, FYZ) predpokladaný termín nástupu …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľ/učiteľka nemeckého jazyka

Riaditeľ ZŠ s MŠ Gaštanová 56 v Žiline hľadá pre šk. rok 2016/2017 učiteľa/učiteľku nemeckého jazyka. Náš email: zsgastanovaza@gmail.com

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Ukončenie činnosti zdravotníckeho krúžku v ZŠ, Karpatská,Žilina

Zdravotnícky krúžok v ZŠ, Karpatská  viedli mladí členovia územného spolku Červeného kríža. Preto 14. júna ukončil činnosť tohto krúžku predseda SČK, PhDr. Martin Brňák, ktorý deťom odovzdal diplomy. Členovia krúžku za svoju pravidelnú účasť a aktívnu činnosť v krúžku …

Uverejnené v Články

Naše Mesto 2016 v Základnej škole, Karpatská 8063/11, Žilina

Základná škola sa opäť  zapojila do projektu Nadácie Pontis  Naše Mesto 2016. Prihlásených na aktivity, 10.06., bolo 50 vlastných dobrovoľníkov a 15 dobrovoľníkov – zamestnancov Kia Motors Slovakia. V priebehu dňa boli vyčistené únikové požiarne schody a natreli sme oporné …

Uverejnené v Články

Maľujeme s primátorom

Na základe výsledku súťaže o najatraktívnejšiu nástenku v rámci projektu Udržateľná mestská mobilita sa naša škola, v apríli 2016,  umiestnila na  3. mieste a vyhrala dvojhodinovú brigádnickú pomoc pána primátora Ing. Igora Chomu.  Uskutočnili sme brigádu  na vymaľovanie oplotenia  …

Uverejnené v Články

Jolly Phonics tréning učiteľov

V sobotu 11.6.2016 sa štyri učiteľky (Eva Kubová, Eva Bittšánska, Monika Šlauková a Viera Bučková) zo ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí zúčastnili základného tréningu Jolly Phonics. Po tomto tréningu ich čaká ešte on-line vzdelávanie (e-Learning). Po jeho úspešnom …

Uverejnené v Články