1.Učiteľstvo pre sekundárne vzdelávanie a 2. Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na:
1.Učiteľstvo pre sekundárne vzdelávanie

Predpokladaný termín nástupu 25.8.2016.

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie, učiteľstvo predmetov geografia a telesná výchova
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
 • flexibilita, kreativita,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • príjemné vystupovanie,
 • bezúhonnosť.

Znalosti:

 • zákon č. 245/2008 Z. z. – Školský zákon

Stručná charakteristika:

Učiteľstvo predmetov geografia a telesná výchova na druhom stupni základnej školy
2.Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Predpokladaný termín nástupu 25.8.2016.

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
 • flexibilita, kreativita,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • príjemné vystupovanie,
 • bezúhonnosť.

Znalosti:

 • zákon č. 245/2008 Z. z. – Školský zákon

Stručná charakteristika:

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na prvom stupni základnej školy

 

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a výpisom registra trestov je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 22.8.2016  na adresu:

Základná škola
Lichardova 24
010 01 Žilina

alebo na e-mail: zbrrhorn@ zslichza.edu.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania