Jolly Phonics tréning učiteľov

V sobotu 11.6.2016 sa štyri učiteľky (Eva Kubová, Eva Bittšánska, Monika Šlauková a Viera Bučková) zo ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí zúčastnili základného tréningu Jolly Phonics. Po tomto tréningu ich čaká ešte on-line vzdelávanie (e-Learning). Po jeho úspešnom absolvovaní získajú účastníci Medzinárodný certifikát, ktorý ich oprávňuje učiť metódou Jolly Phonics kdekoľvek na svete.

Metóda Jolly Phonics pochádza z Veľkej Británie a jej autorkou je Sue Loyd. Používa sa vo viac než 100 krajinách vo svete. Táto metóda poskytuje dôkladný základ naučiť deti čítať, písať a komunikovať v anglickom jazyku. Metóda je postavená na princípe syntézy zvukov. V prvom ročníku sa deti naučia 42 zvukov používaných v anglickom jazyku. Cieľom prvého roku Jolly Phonics je naučiť deti plynule čítať vety s jednoduchými a foneticky správnymi slovami, rozumieť im a vedieť ich použiť v jednoduchej komunikácii. Pomocou tejto metódy začíname na našej škole   učiť  žiakov prvého ročníka od septembra 2016. Dúfame, že používanie tejto metódy splní naše očakávania v prvom a neskôr aj v druhom ročníku a to naučiť deti plynule čítať, správne písať a rozumieť v anglickom jazyku.

DSC_2653 DSC_2657 DSC_2658 IMG_8306 IMG_8308 IMG_8309


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania