Športový deň na ZŠ, Lichardova

Po roku opäť naša škola, ako aj celý jej areál, ožil detským džavotom, povzbudzovaním a výkrikmi radosti. Prvý jún všetkým deťom, na ich veľký sviatok, umožnil zapojiť sa do rôznych disciplín a preukázať tak svoju šikovnosť a súťaživosť. Po oficiálnom otvorení dňa …

Uverejnené v Články

Projekt TITANIC

Projekt  TITANIC – deviataci zo ZŠ, Lichardova na matematike po prijímacích skúškach relaxovali aktívne Žiaci z 9. A po testovaní T9 a prijímacích skúškach na stredné školy potrebovali nabrať nový dych a prostriedkom bol projekt TITANIC. Na internete vyhľadali podrobnosti plavby …

Uverejnené v Články

Využitie dažďovej vody na ZŠ v Závodí

Práve takto je pomenovaný veľmi hodnotný a zaujímavý projekt, ktorý realizuje ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina. Finančné prostriedky vo výške takmer 34 000 € škola čerpala prostredníctvom Úradu vlády SR, z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Cieľom …

Uverejnené v Články