Programovanie – vyučovací predmet v 9. ročníku v ZŠ, Karpatská ulica, Žilina

Blíži sa záver školského roka a v školách sa hodnotia dosiahnuté výsledky. Rovnako sme pristúpili k hodnoteniu nového predmetu Programovanie, ktorý sa vyučuje v našej škole od septembra 2015. Hodnotenie prebiehalo netradične, na otvorenej hodine, za prítomnosti viceprimátora mesta Ing. P. Gromu, zástupcov Občianskeho združenia Harpúna, ktoré iniciovalo tento predmet, zástupcu ŽU a verejnosti.

Čo sa žiaci naučili, ale aj čo nestihli, zhrnul v krátkej prezentácii vyučujúci Ing. Peter Margetiak, ktorý správne podotkol, že aj on sám sa učil ako čo najviac vedomostí odovzdať svojim žiakom. Počas hodnotenia bol ocenený najúspešnejší žiak predmetu Martin Sipták z 9.B, ktorý dosiahol 140% tým, že vypracoval aj všetky bonusové úlohy. Dúfame, že bude úspešný a možno aj  programátor.

Na záver sa žiakom prihovoril viceprimátor P. Groma a  zástupca ŽU, ktorý pozitívne hodnotil zavedenie tohto predmetu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania