Projekt TITANIC

Projekt  TITANICdeviataci zo ZŠ, Lichardova na matematike po prijímacích skúškach relaxovali aktívne

Žiaci z 9. A po testovaní T9 a prijímacích skúškach na stredné školy potrebovali nabrať nový dych a prostriedkom bol projekt TITANIC. Na internete vyhľadali podrobnosti plavby loďou. Rozdelili si prácu v skupinách, jedna vytvorila prezentáciu v POWER POINTE, obohatenú o pieseň a ukážky z filmu, ďalšie vytvorili model z polystyrénu i dýhy, lega a kartóna. Zmenšené parametre spojené s tvorivou fantáziou premietli do vydarených výtvorov lode. Súčasťou bola tvorba úloh na percentá a funkcie, ako aj pracovné listy o základných parametroch lode TITANIC. Tímová práca skupín preverila u žiakov zručnosti, spoluprácu, učila ich zodpovednosti a prepojila učivo s praxou. Učenie zážitkom pomohlo deviatakom prekonať stres zo skúšok a naštartovať ich na ukončenie 9. ročníka. Želáme im veľa úspechov na stredných školách.

Mgr. Pavlovičová Ida

Titanic prezentácia (3) Titanic prezentácia (6) Titanic2 (2) Titanic2 (3)


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania