Športový deň na ZŠ, Lichardova

Po roku opäť naša škola, ako aj celý jej areál, ožil detským džavotom, povzbudzovaním a výkrikmi radosti. Prvý jún všetkým deťom, na ich veľký sviatok, umožnil zapojiť sa do rôznych disciplín a preukázať tak svoju šikovnosť a súťaživosť. Po oficiálnom otvorení dňa pani riaditeľkou školy, žiaci 1. až 4. ročníkov súťažili v týchto disciplínach: Hod loptičiek do kruhov a na terč, prelievanie vody, hra s vodou,  prenášanie vajíčka, horúce zemiaky, beh so švihadlom, uhádni vôňu. Starší žiaci súťažili v týchto disciplínach: Vybíjaná, švédska štafeta, futbal, beh cez prekážkovú dráhu, štafetový šplh, preťahovanie sa lanom. Súťažiaci získali sladkú odmenu a úspešní aj medailu. Podmienkou bolo, že každý žiak z triedy sa musí zúčastniť aspoň jednej zo súťaží.  Na regulárnosť priebehu súťaží, ako aj bezpečnosť súťažiacich, dohliadali pedagógovia školy, ako aj žiaci deviatych ročníkov. Na prvom mieste, zo všetkých tried prvého stupňa, sa umiestnila trieda IV.C, na druhom mieste trieda III.A a na treťom mieste trieda II. A. Víťazom, spomedzi tried na druhom stupni, sa stala trieda VII. A, na druhom mieste sa umiestnila trieda VI. A a treťom trieda VI. B. Gratulujeme víťazom. Osobne si myslíme, že najkrajším ocenením pre nás všetkých bolo pekné počasie a spokojnosť, úsmev na tvárach detí i pedagógov.

Mgr. Ing .Andrej Opálený, PhD.

Športový deň k článku (2) Športový deň k článku (3) Športový deň k článku (4)


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania