Učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie

Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom.

PRACOVNÁ POZÍCIA:  Učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie

  • aprobácia MATEMATIKA + (CHE, BIO, FYZ)
  • predpokladaný termín nástupu 9.2016

 

KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY:

  • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov
  • práca s počítačom
  • občianska a morálna bezúhonnosť
  • kreativita a flexibilita
  • komunikatívnosť a zodpovednosť
  • príjemné vystupovanie

 

Žiadosti so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou, alebo elektronickou formou do 08.07.2016 , na (hore) uvedenú adresu, alebo email: riaditel.zstrnove@gmail.com .

Z dôvodu spracovania Vašich osobných údajov je potrebné uviesť Váš súhlas s ich spracovaním podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.

 


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania