učiteľka predprimárneho vzdelávania

Základná škola s materskou školou Brodno 110, Žilina

Oznamuje dve voľné pracovné miesta na pozíciu:
učiteľka predprimárneho vzdelávania

Predpokladaný termín nástupu 2.9.2016

Kvalifikačné požiadavky:
V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Ďalšie požiadavky:

  • prax v materskej škole vítaná
  • flexibilita, kreativita
  • komunikatívnosť, zodpovednosť
  • príjemné vystupovanie
  • bezúhonnosť
  • znalosť práce s PC/ Word, Excel, Internet/

 

Stručná charakteristika:
Výchovno vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ pre predprimárne vzdelávanie/učiteľ materskej školy/

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 30.6.2016  na adresu:
Základná škola s materskou školou Brodno 110, 01014   Žilina

alebo na e-mail: helamaterskasgmail.com

 

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

 

 


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania