Využitie dažďovej vody na ZŠ v Závodí

Práve takto je pomenovaný veľmi hodnotný a zaujímavý projekt, ktorý realizuje ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina. Finančné prostriedky vo výške takmer 34 000 € škola čerpala prostredníctvom Úradu vlády SR, z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

Cieľom projektu bolo vybudovať v areáli školy viaceré vodozádržné opatrenia ( dažďové záhrady, zberné nádoby na dažďovú vodu, zatrávňovače, vsaky, zavlažovací systém ). Zadržanú vodu zo striech školy, ktorá sa predtým končila v kanalizácii, sa teraz dostáva do podzemných nádrží a škola ju následne využíva na zavlažovanie školského ihriska s kvalitnou prírodnou trávou.

Súčasťou projektu sú aj vzdelávacie aktivity žiakov v oblasti environmentálnej výchovy, ktorej dôležité prvky musela škola začleniť do svojho školského vzdelávacieho programu a ktoré sa stali  súčasťou vzdelávacieho procesu školy ( úpravu učebných osnov z uvedených tém, tvorba učebných materiálov, realizácia informačných a vzdelávacích aktivít… ).

Dňa 12.11.2014 sa k  projektu uskutočnil úvodný seminár, spojený s otváracím workshopom žiakov, záver realizačnej fázy projektu sa uskutočnil 21.3.a 22.3.2016 formou záverečného workshopu a prehliadky všetkých vybudovaných  objektov zo strany žiakov a verejnosti. Udržateľnosť  projektu je v podobe využívania vybudovaných technických zariadení v areáli školy, ale predovšetkým v poznaní a v získaných vedomostiach žiakov školy z oblasti tak významnej, akou je voda a život vďaka nej.

J. Majsniar, riaditeľ školy

20141211_122421 20160316_123758_resized 013


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania