Európsky deň jazykov

Raz niekto múdry povedal: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Európa sa môže pochváliť bohatstvom jazykov – používa sa tu viac než 200 pôvodných európskych jazykov a mnohými ďalšími hovoria ľudia pochádzajúci z ďalších kontinentov. Je dôležité, aby sme si […]

Uverejnené v Články

ZŠ Lichardova sa zapojila do environmentálneho projektu SPP

ZŠ Lichardova sa zapojila do environmentálneho projektu SPP pod názvom SPPoločná záhrada troch generácii. Chceli by sme vybudovať záhradu vedľa letnej triedy na vyučovanie environmentálnej výchovy v hodnote 3500€. Prosím o podporu hlasovaním vás a všetkých vašich blízkych …

Uverejnené v Články

Žiaci Základnej školy, Karpatská 8063/11, v pohybe

V piatok, 16. septembra, bola celá škola v pohybe. Presnejšie škola sa zapojila do projektu Európsky týždeň športu, ktorý trvá od 10. do 17. septembra a má nabádať k pohybu a fyzickým aktivitám po celý rok. Počas dňa sa každý triedny […]

Uverejnené v Články

Základná škola na Lichardovej ulici má na telocvični nový strešný plášť

Od septembra 2016 sa na našej škole môže opäť rozvíjať neobmedzene podpora zdravého životného štýlu žiakov realizáciou pravidelných športových aktivít v rámci vyučovacieho procesu a voľnočasovými činnosťami mimo neho. Zatekajúca strecha bola obnovená firmou IZOMATECH vďaka …

Uverejnené v Články