ZŠ Lichardova sa zapojila do environmentálneho projektu SPP

13315 SPPolocne II faza predkladatelia A4.inddZŠ Lichardova sa zapojila do environmentálneho projektu SPP pod názvom SPPoločná záhrada troch generácii.

Chceli by sme vybudovať záhradu vedľa letnej triedy na vyučovanie environmentálnej výchovy v hodnote 3500€.

Prosím o podporu hlasovaním vás a všetkých vašich blízkych do 3.10.2016, aby mohol byť náš projekt realizovaný.

Ďakujeme!                                        

Mgr. Pavlovičová Ida, ZŠ, Lichardova 24, Žilina

http://www.sppolocne.sk/sk/hlasuj-za-projekty/sppolocna-zahrada-troch-generacii/5/


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania