Učiteľky zo Závodia sa opäť vzdelávali vo Veľkej Británii

Projekt Erasmus+ mobilita zamestnancov pod názvom Technika – most do budúcnosti našej školy  na ZŠ s MŠ Školská 49 v Závodí pokračuje. Tento rok sa na študijných pobytoch v zahraničí zúčastnili tri učiteľky základnej školy. Ako vnímali svoje pobyty v zahraničí? Cambridge …

Uverejnené v Články

Školenie dobrovoľníkov v oblasti mládežníckych výmen

Školský rok sa pre mňa začal veľmi netradične. Naskytla sa mi príležitosť zúčastniť sa školenia ATOQ /Advanced Training on Quality/ v Trnave pre dobrovoľníkov v práci s mládežou. Medzinárodné školenie, ktorého sa zúčastnili dobrovoľníci z Fínska, Francúzska, Maďarska, …

Uverejnené v Články

Projekt Krajina Muzikantov

Na medzinárodný deň hudby 1.10 sa bratislavské Hviezdoslavovo námestie zmenilo na veľké koncertné pódium. Pri tejto príležitosti sa pred historickou budovou SND stretli desiatky mladých muzikantov. Veľký sláčikový mládežnícky orchester pozostával z členov orchestra Virtuoso a žiakov …

Uverejnené v Články

riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Estónsko nás poriadne preverilo

Opäť sa žiaci ZŠ s MŠ Školská 49 pod vedením pani učiteľky Evy Kubovej a jej bývalého žiaka Erika Wettera, ktorý sa stal po prvýkrát vedúcim skupiny spolu s ňou, zúčastnili medzinárodnej mládežníckej výmeny v Estónsku. Po náročnej ceste a počiatočných problémoch, ktoré …

Uverejnené v Články