Estónsko nás poriadne preverilo

Opäť sa žiaci ZŠ s MŠ Školská 49 pod vedením pani učiteľky Evy Kubovej a jej bývalého žiaka Erika Wettera, ktorý sa stal po prvýkrát vedúcim skupiny spolu s ňou, zúčastnili medzinárodnej mládežníckej výmeny v Estónsku. Po náročnej ceste a počiatočných problémoch, ktoré preverili najmä pani učiteľku v komunikácii v anglickom jazyku, sme prišli do estónskeho mestečka Viljandi plní očakávaní.

Projekt, ktorý bol tento rok zameraný na vedu a techniku, niesol názov „I wish, I will“  /Želám si a budem/. Neopakovateľná atmosféra medzi mladými ľuďmi zo štyroch krajín – Slovenska, Nemecka, Francúzska a Estónska sa stupňovala každým dňom nášho pobytu. Komunikácia v anglickom jazyku nám poskytla priestor naučiť sa vyjadrovať a obhajovať svoje názory v oblasti vedy a poriadne preverila naše vedomosti v anglickom jazyku. Predstavenie Slovenska na slovenskom večeri, ktoré sa začalo pozvaním našich zahraničných priateľov vypočuť si slovenské piesne v podaní žiakov, prinieslo úspech. Všetci spoločne sme sa naučili a zatancovali si tradičný slovenský tanec. Slovenské kroje dodali „nášmu večeru“ tradičnú atmosféru. V krojoch sme sa predstavili aj na tradičnom trhu pred estónskou verejnosťou, kde sme prezentovali slovenské výrobky a zatancovali slovenský tanec. Kultúra slovenského národa sa estónskej verejnosti veľmi páčila, o čom nás presviedčali obyvatelia malého mestečka zastavením sa pri slovenskom predajnom stánku na hlavnom námestí a diskutovaním s účastníkmi projektu.

S dobrým pocitom sme sa vrátili domov. Medzinárodné mládežnícke výmeny prinášajú mladým ľuďom množstvo výhod a my sme radi, že naša škola ich každoročne organizuje.

Naše poďakovanie patrí pani učiteľke Eve Kubovej a Erikovi Wetterovi za ich starostlivosť počas celého nášho pobytu, Štefanovi Muchovi za požičanie krojov z folklórneho súboru Rozsutec, Milanovi Matejčíkovi za dopravu do Varšavy na letisko a späť,  Občianskemu združeniu Podporme vzdelávanie v škole v Závodí za požičanie financií na vybavenie leteniek a vedeniu školy v Závodí za to, že podporuje mládežnícke výmeny.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania