Školenie dobrovoľníkov v oblasti mládežníckych výmen

Školský rok sa pre mňa začal veľmi netradične. Naskytla sa mi príležitosť zúčastniť sa školenia ATOQ /Advanced Training on Quality/ v Trnave pre dobrovoľníkov v práci s mládežou. Medzinárodné školenie, ktorého sa zúčastnili dobrovoľníci z Fínska, Francúzska, Maďarska, Rumunska, Turecka a Slovenska, bolo zorganizované agentúrou IUVENTA na veľmi vysokej úrovni.

Kvalitní lektori zo Španielska, Francúzska a Portugalska nám priniesli nové nápady, metódy a aktivity na prípravu a realizáciu projektov v rámci mládežníckych výmen. Načerpala som novú silu, energiu a preverila som si svoje vedomosti z anglického jazyka. So spolubývajúcou z Fínska Ninou, som si vymenila nové skúsenosti v oblasti organizovania mládežníckych výmen.

Verím, že nadobudnuté skúsenosti využijem pri príprave nových projektov mládežníckej výmeny realizovaných v rámci školy.

Poďakovanie patrí vedeniu školy ZŠ s MŠ Školská 49 za možnosť zúčastniť sa kvalitného školenia.

Mgr. Eva Kubová, ZŠ s MŠ Školská 49


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania