Učiteľky zo Závodia sa opäť vzdelávali vo Veľkej Británii

Projekt Erasmus+ mobilita zamestnancov pod názvom Technika – most do budúcnosti našej školy  na ZŠ s MŠ Školská 49 v Závodí pokračuje. Tento rok sa na študijných pobytoch v zahraničí zúčastnili tri učiteľky základnej školy. Ako vnímali svoje pobyty v zahraničí?

Cambridge už po štvrtý raz

Keď som sa prvý raz dostala na študijný pobyt do nádherného mestečka Cambridge, pomyslela som si, že by som túto šancu chcela dostať ešte raz vo svojom živote. Vôbec som v tom čase netušila, že sa mi môj sen čoskoro splní. O rok som vycestovala znova a tento rok som v „meste múdrosti“ bola už po štvrtý raz. Môj sen sa naplnil vďaka opätovne úspešnému projektu školy v rámci programu Erasmus+. Opäť som mala možnosť spoznať nových priateľov, vymeniť si navzájom skúsenosti s učiteľmi z celého sveta, komunikovať v anglickom jazyku či získať nové nápady, ako pracovať na hodinách anglického jazyka. Spoznala som britský život a multikultúru krajiny. Stretnutie s Jimom Scrivenerom, medzinárodne uznávaným autorom mnohých metodík vyučovania anglického jazyka, ale aj s celým tímom profesionálov, ktorí sú v Bell Teacher Campus, ma nabili energiou do ďalšej (nie vždy ľahkej) práce učiteľa. Dúfam, že svoje skúsenosti využijem pri ďalšej práci učiteľa ako aj pri medzinárodných projektoch.“ Takto vnímala svoj zahraničný študijný pobyt Eva Kubová.

Cambridge – nezabudnuteľný zážitok

Svoje dojmy a zážitky zhrnula týmito slovami Miriama Budiská. „Počas leta som mala možnosť prvýkrát sa zúčastniť na študijnom pobyte v anglickom meste Cambridge vďaka úspešnému projektu školy v rámci programu Erasmus+. Bola to pre mňa veľká výzva vrátiť sa späť do študentských čias, bývať na typickom anglickom internáte a zúčastňovať sa každý deň na vybranom kurze, hoci len dva týždne. Pobyt ma obohatil osobnostne, ale aj vedomostne. Nadobudla som veľa praktických skúseností z oblasti technológie, ktoré sa budem snažiť využívať čo najčastejšie. Dúfam, že nadchnú rovnako aj mojich žiakov a učenie anglického jazyka im pôjde ľahšie.

Mala som príležitosť spoznať skvelých ľudí z rôznych kútov sveta, s ktorými sme si vymenili veľa praktických rád. Cambridge je úžasné mesto, ktoré dýcha históriou. Ponúka množstvo historických pamiatok, krásnu botanickú záhradu a plavbu po rieke Cam – známa ako Punting. Som veľmi rada, že som mohla toto všetko absolvovať a takúto skúsenosť by som odporučila každému učiteľovi anglického jazyka.“

Iný kraj, rovnaký mrav

Zahraničný metodický kurz bol veľkým prínosom aj pre Miroslavu Kováčovú. „Výzva absolvovať študijný pobyt vo Walese ma lákala už dlho. Bola to príležitosť skĺbiť veľa z toho, čo mi prináša potešenie v profesionálnom svete i v oblasti mojich záľub. Dva týždne v hlavnom meste Walesu, v Cardiffe, mi umožnili opäť sa posunúť ďalej na ceste k zvládnutiu digitálnych technológií vo vyučovacom procese a ponúkli mi viacero nápadov, ako pracovať moderne pri výučbe angličtiny.

Obohatením boli hlavne stretnutia s vynikajúcimi lektormi. Medzi nimi sa vynímal predovšetkým Graham Workman, autor mnohých kníh, metodík, odborník s profesionálnym individuálnym prístupom ku všetkým zúčastneným študentom. Nemalou mierou prispeli k celkovému pozitívnemu obrazu o kurze aj výmeny skúseností s učiteľmi z celej Európy, neformálne internátne rozhovory o učiteľskej praxi a všadeprítomná angličtina. Prednášky o histórii a kultúre Walesu, o zvykoch, návšteva waleského parlamentu so sprievodcom, stretnutie s národným mužským waleským zborom, ochutnávka tradičných koláčov z domácej kuchyne jedného z prednášajúcich, kontakty s waleštinou, lesk a bieda národa -to všetko tvorí nezabudnuteľný odkaz, ktorý bude vo mne dlho rezonovať. Som inšpirovaná ďalej ho odovzdávať svojim žiakom na hodinách i počas mnohých ďalších aktivít či rozhovorov.

Je predsa vždy zaujímavé tvoriť nové variácie trojuholníka angličtina – život – digitálne technológie.“


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania