školský špeciálny pedagóg

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Gaštanová 56 v Žiline oznamuje, že hľadá pracovnú pozíciu „školský špeciálny pedagóg“ – zástup za MD – predpokladaný nástup apríl 2017 Kvalifikačné predpoklady Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Prvácka pasovačka

20. október 2016 bol dôležitým dňom pre všetkých prvákov zo ZŠ V. Javorku. Konala sa Prvácka pasovačka. Pani vychovávateľky Čechová a Sobolová za pomoci starších žiakov pripravili podujatie plné hier, úloh a súťaží. Každý prvák, ktorý splnil všetky pridelené úlohy […]

Uverejnené v Články

učiteľka predprimárneho vzdelávania

Riaditeľstvo MŠ, Nám. Janka Borodáča 6, v Žiline oznamuje, že od 9.1.2017 hľadá na pracovnú pozíciu “učiteľka predprimárneho vzdelávania” pedagogického zamestnanca – zástup za dlhodobú PN ( min. 6 mesiacov i viac). Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné odborné …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Čítame spolu ZŠ V. Javorku

Medzinárodný deň školských knižníc (24. október) si na ZŠ V. Javorku pripomenuli aktivitou Čítame spolu, ktorú vyhlásilo MŠVVaŠ SR so zámerom zatraktívniť žiakom čítanie a posilniť pocit spolupatričnosti a súdržnosti. V školskej knižnici i triedach  spoločne – starší …

Uverejnené v Články

Materská škola, Študentská 15/3, 010 03 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto:   Pracovná pozícia : školníčka MŠ Školnícke práce :   na 0,75 úväzok Predpokladaný termín nástupu :  21.11.2016 Základné požiadavky: základné vzdelanie stredoškolské s maturitou stredoškolské bez maturity   Ďalšie …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Úspešný štart futsalistov zo ZŠ, V. Javorku 32, Žilina

Školská športová liga minulý týždeň otvorila svoj ďalší ročník a v stredu 2.11.2016 sa dočkali prvého kola vo futsale aj naši šiestaci, žiaci ZŠ, V. Javorku 32. Ich súperom bola ZŠ Budatín, s ktorou sme vlani dvakrát tesne prehrali a tak boli […]

Uverejnené v Články

Deň jablka ZŠ Jarná

Každoročne na jeseň pripravuje naša materská škola  krásnu akciu Deň jablka, ktorá je spojená s výstavou jabĺk, súťažou o najkrajšie jablko a jabĺčkovými výtvormi z papiera, šišiek, polysterénu, lega, vlny a   rôzneho odpadového materiálu, ktoré nám pripravia rodičia …

Uverejnené v Články