Materská škola, Študentská 15/3, 010 03 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto:

 

Pracovná pozícia : školníčka MŠ
Školnícke práce :   na 0,75 úväzok

Predpokladaný termín nástupu :  21.11.2016

Základné požiadavky:

  • základné vzdelanie
  • stredoškolské s maturitou
  • stredoškolské bez maturity

 

Ďalšie požiadavky :

  • bezúhonnosť
  • spoľahlivosť
  • zodpovednosť,
  • kladný vzťah k deťom.

 

Stručná charakteristika náplň práce:

Vykonávanie jednoduchých opráv, bežnej údržby majetku školy a školských priestorov, upratovanie,čistenie priestorov školy, udržiavanie čistoty a poriadku školy.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom  je potrebné doručiť písomnou formou

do 14.11.2016 na adresu :    Materská škola, Študentská 15/3, 010 03  Žilina

alebo na e-mail : mspch@mail.t-com.sk

 

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení zákona č.84/2014 Z. z..


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania