Prvácka pasovačka

20. október 2016 bol dôležitým dňom pre všetkých prvákov zo ZŠ V. Javorku. Konala sa Prvácka pasovačka. Pani vychovávateľky Čechová a Sobolová za pomoci starších žiakov pripravili podujatie plné hier, úloh a súťaží. Každý prvák, ktorý splnil všetky pridelené úlohy bol v závere slávnostne pasovaný za žiaka ZŠ V. Javorku. Na žiakov čakalo aj sladké prekvapenie a všetci si odniesli pamätný list.

L. Miková
učiteľka ZŠ Javorku

f-3 f-4 f-5 f-1 f-2


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania