učiteľka predprimárneho vzdelávania

Riaditeľstvo MŠ, Nám. Janka Borodáča 6, v Žiline oznamuje, že od 9.1.2017 hľadá na pracovnú pozíciu “učiteľka predprimárneho vzdelávania” pedagogického zamestnanca – zástup za dlhodobú PN ( min. 6 mesiacov i viac).

    Kvalifikačné predpoklady:

  • minimálne úplné stredné odborné vzdelanie – učiteľka predprimárneho vzdelávania
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
    Požadované doklady:

  • doklad o ukončení vzdelania
  • žiadosť

Kontakt: č.t.: 041/52 534 96
mail: msborodaca6@mail.t-com.sk
Uzávierka žiadostí 13. 12. 2016.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania