Správca počítačovej siete

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom:

 

Pracovná pozícia: správca počítačovej siete – plný úväzok

Predpokladaný termín nástupu: 01.02.2017

 

Popis práce:
Správca počítačovej siete inštaluje, spravuje, administruje a podporuje využívanie počítačových sietí, súvisiaceho hardwaru a softwaru.

 

Typické činnosti:

 • Správa a administrácia počítačovej siete a serveru
 • Údržba siete (konfigurácia, zálohovanie dát, antivírová kontrola, ochrana dát)
 • Správa ostatnej výpočtovej techniky (inštalácia, konfigurácia a údržba PC a periférnych zariadení)
 • Príjem, analýza a riešenie problémov od užívateľov

 

Požiadavky:

 • Minimálne stredoškolské vzdelanie
 • Znalosť vybraných SW aplikácií
 • Znalosť vybraných operačných systémov (skúsenosti s Linuxom výhodou)
 • Znalosť sieťových topológií a systémov
 • Znalosť sieťových technológií: routing, switching, bezpečnosť
 • Prehľad o hardwarových prostriedkoch
 • Spoľahlivosť
 • Schopnosť riešiť problémy

 

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou na adresu:

Základná škola
V. Javorku 32
010 01 Žilina

alebo na e-mail: zsjavorku@zsjavza.edu.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania