Úspešný štart futsalistov zo ZŠ, V. Javorku 32, Žilina

Školská športová liga minulý týždeň otvorila svoj ďalší ročník a v stredu 2.11.2016 sa dočkali prvého kola vo futsale aj naši šiestaci, žiaci ZŠ, V. Javorku 32. Ich súperom bola ZŠ Budatín, s ktorou sme vlani dvakrát tesne prehrali a tak boli […]

Uverejnené v Články

Deň jablka ZŠ Jarná

Každoročne na jeseň pripravuje naša materská škola  krásnu akciu Deň jablka, ktorá je spojená s výstavou jabĺk, súťažou o najkrajšie jablko a jabĺčkovými výtvormi z papiera, šišiek, polysterénu, lega, vlny a   rôzneho odpadového materiálu, ktoré nám pripravia rodičia …

Uverejnené v Články

Učiteľky zo Závodia sa opäť vzdelávali vo Veľkej Británii

Projekt Erasmus+ mobilita zamestnancov pod názvom Technika – most do budúcnosti našej školy  na ZŠ s MŠ Školská 49 v Závodí pokračuje. Tento rok sa na študijných pobytoch v zahraničí zúčastnili tri učiteľky základnej školy. Ako vnímali svoje pobyty v zahraničí? Cambridge …

Uverejnené v Články

Školenie dobrovoľníkov v oblasti mládežníckych výmen

Školský rok sa pre mňa začal veľmi netradične. Naskytla sa mi príležitosť zúčastniť sa školenia ATOQ /Advanced Training on Quality/ v Trnave pre dobrovoľníkov v práci s mládežou. Medzinárodné školenie, ktorého sa zúčastnili dobrovoľníci z Fínska, Francúzska, Maďarska, …

Uverejnené v Články

Projekt Krajina Muzikantov

Na medzinárodný deň hudby 1.10 sa bratislavské Hviezdoslavovo námestie zmenilo na veľké koncertné pódium. Pri tejto príležitosti sa pred historickou budovou SND stretli desiatky mladých muzikantov. Veľký sláčikový mládežnícky orchester pozostával z členov orchestra Virtuoso a žiakov …

Uverejnené v Články

riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Estónsko nás poriadne preverilo

Opäť sa žiaci ZŠ s MŠ Školská 49 pod vedením pani učiteľky Evy Kubovej a jej bývalého žiaka Erika Wettera, ktorý sa stal po prvýkrát vedúcim skupiny spolu s ňou, zúčastnili medzinárodnej mládežníckej výmeny v Estónsku. Po náročnej ceste a počiatočných problémoch, ktoré …

Uverejnené v Články

Európsky deň jazykov

Raz niekto múdry povedal: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Európa sa môže pochváliť bohatstvom jazykov – používa sa tu viac než 200 pôvodných európskych jazykov a mnohými ďalšími hovoria ľudia pochádzajúci z ďalších kontinentov. Je dôležité, aby sme si […]

Uverejnené v Články

ZŠ Lichardova sa zapojila do environmentálneho projektu SPP

ZŠ Lichardova sa zapojila do environmentálneho projektu SPP pod názvom SPPoločná záhrada troch generácii. Chceli by sme vybudovať záhradu vedľa letnej triedy na vyučovanie environmentálnej výchovy v hodnote 3500€. Prosím o podporu hlasovaním vás a všetkých vašich blízkych …

Uverejnené v Články

Žiaci Základnej školy, Karpatská 8063/11, v pohybe

V piatok, 16. septembra, bola celá škola v pohybe. Presnejšie škola sa zapojila do projektu Európsky týždeň športu, ktorý trvá od 10. do 17. septembra a má nabádať k pohybu a fyzickým aktivitám po celý rok. Počas dňa sa každý triedny […]

Uverejnené v Články