Kuchárka v ŠJ

Materská škola Gemerská 1772, 010 08 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na:  pozíciu kuchárky v ŠJ Predpokladaný termín nástupu  1.4.2017 Základné požiadavky: stredné odborné vzdelanie – odbor kuchár -SOU – výučný list stredné odborné vzdelanie –odbor kuchár …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľka MŠ Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľka Materskej školy, Kultúrna 284/11, 010 03 Žilina

oznámenie o vyhlásení výberového konania Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na: Upratovačka Predpokladaný termín nástupu: Ihneď, zástup za PN a od 1.2.2017 celý úväzok – riadny pracovný pomer Základné požiadavky: základné alebo stredoškolské vzdelanie, komunikatívnosť, zodpovednosť, príjemné vystupovanie, …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania