Kuchárka v ŠJ

Materská škola Gemerská 1772, 010 08 Žilina
oznamuje voľné pracovné miesto na:

 pozíciu kuchárky v ŠJ

Predpokladaný termín nástupu  1.4.2017
Základné požiadavky:

  • stredné odborné vzdelanie – odbor kuchár -SOU – výučný list
  • stredné odborné vzdelanie –odbor kuchár , SOU – s maturitou
  • prax v odbore
  • milý prístup k deťom
  • pracovitosť,
  • svedomitosť ,
  • zodpovednosť,
  • príjemné vystupovanie,
  • bezúhonnosť.

 

Stručná charakteristika:
Výroba bežných druhov jedál teplej a studenej kuchyne, dodržiavanie technologických postupov podľa materiálno-spotrebných noriem , spolupráca s hlavnou kuchárkou, samostatné vydávanie stravy deťom , samostatná obsluha viacúčelových technologických zariadení.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 10. 3.2017  na adresu:
Materská škola
Gemerská 1772
010 08 Žilina

alebo na e-mail: msgemerska@mail.t-com.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

                                                                                                Jana  Krajčušková
riad. MŠ


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania