Úspešný tretí ročník školského kola EINSTEIN TEEN

Dňa 17. 2. 2017 /piatok/  sa na  našej škole ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline- Závodí  uskutočnil  tretí  ročník školského kola  súťaže EINSTEIN TEEN. Žiaci si preverili  svoje všeobecné znalosti v rôznych oblastiach prostredníctvom anglického jazyka. Testy boli  zhotovené v programe Alf a využívali  metódu CLIL. Kvízové otázky boli  zamerané na problematiku z  13  vedných odborov, napr. z biológie, geografie, histórie, matematiky, literatúry, IKT, a tiež sa týkali  zaujímavostí z kultúry, módy, športu, hudby a informácií o meste Žilina. A to všetko v anglickom jazyku.  Súťaž prebehla  v dvoch súťažných kategóriách  a rozvíjala aj čitateľskú gramotnosť. V prvej kategórii súťažili   žiaci štvrtého až šiesteho ročníka a v druhej kategórii boli   žiaci siedmeho až deviateho ročníka. V oboch kategóriách sa v každom tíme stretli  žiaci jednotlivých ročníkov a pokúsili   sa o tímovú spoluprácu. Išlo teda o trojčlenné tímy zložené buď zo štvrtákov, piatakov a šiestakov v I. kategórii,  alebo siedmakov, ôsmakov a deviatakov v II. kategórii. Súťažiaci školského kola museli preukázať najlepšie vedomosti v triednych kolách. Triednych kôl sa zúčastnilo 97 súťažiacich a postúpilo najlepších 36. Najlepší z II. kategórie, ktorí sa umiestnili  na prvom mieste, budú reprezentovať školu v mestskom kole.

Tými najlepšími sa stali:

Kategória 4.,5.,6. ročník

 1. miesto:
  Agáta Macúchová IV. A
  Tobias Minárech V. C
  Andrej Szíjjártó VI. C
 1. miesto:
  Daniel Vlčko IV. A
  Martin Zboran V. B
  Adam Čibenka VI. B
 1. miesto:
  Lukáš Andel IV. B
  Zuzana Zahatlanová V. A
  Peter Halama VI. C

 

 Kategória 7.,8.,9. ročník

 1. miesto:
  Jakub Jambrich VII. A
  Andrej Stroka VIII. B
  Adriana Gregová IX. A
 1. miesto:
  Marek Jargaš VII. B
  Martina Tinková VIII. A
  Dávid Valach IX. A
 1. miesto:
  Matúš Kudláč VII. A
  Petra Stalmašková VIII. A
  Martin Matejčík IX. B

Srdečne blahoželáme!
V mestskom kole budú našu školu reprezentovať: Jakub Jambrich, Andrej Stroka a Adriana Gregová.
Želáme im veľa šťastia a úspechov.


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania